Дума Описание
талаз мн. талази, м. Разг. Обикн. мн. Вълна. Морето се движи на талази. Войските идват на талази.