Дума Описание
тактичен тактична, тактично, мн. тактични, прил. 1. Който проявява такт2. Тактичен човек. 2. Който е проява на такт,. Тактични думи. // нареч. тактично.//същ. тактичност,тактичността, ж.