Дума Описание
тактика само ед. Съвкупност от средства, начини на действие, насочени към постигането на определена цел; линия на поведение. Военна тактика. Избрана тактика. Сполучлива тактика. // прил. тактически, тактическа, тактическо, мн. тактически.