Дума Описание
такт тактът, такта, мн. тактове, (два) такта, м. 1. Ритмична група звукове, която равномерно се редува с друга (обикн. в мелодия). Свиря няколко такта. 2. Последователно редуване на равномерни движения съобразно с някакъв ритъм. Вървя в такт. Танцувам в такт с музиката. // прил. тактов, тактова, тактово, мн. тактови.
такт тактът, такта, само ед., м. Умение да се проявява внимание при общуване с хората, да не се предизвикват конфликти; деликатност, тактичност. Чувство за такт. Проявявам такт.