Дума Описание
таксиметър мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се заплати. Включвам таксиметъра.