Дума Описание
такси мн. таксита, ср. Кола, която осъществява превоз срещу заплащане. Спирам такси. Вземам такси.