Дума Описание
таке мн. такета, ср. Вид плоска мека шапка без периферия; кепе.