Дума Описание
така показ. нареч. 1. По този начин. И та трябва да се учиш така. И аз мога така. 2. По следния начин. Трябва да постъпиш така: срещаш го, заговорваш го, като че ли нищо не се е случило. 3. В голяма степен, много, толкова. Така се уморих днес! Така ме боли главата! 4. Като част. За присъединяване с предходно изказване в знак на съгласие; да, наистина, вярно. Не му се учи, и това е! — За съжаление, така е. 5. Като част. За потвърждение, съгласие; да, добре, разбирам, схващам. Първо ще отидеш до магазина. — Така. А после? 6. Като част. За усилване на въпросителна дума. Как така? Защо така? Къде така? • Така и така. И без това, и без друго. Така и така си тук, да ми помогнеш в тоя превод. • Така ли? Наистина ли, вярно ли. Утре заминавам в чужбина. — Така ли? И къде ще ходиш? • Така и. Като част. За усилване, за подчертаване съдържанието на мисълта. Така и не разбрах къде е ходила. • И така. За въвеждане на обобщение, заключение. И така, България достига своя разцвет...