Дума Описание
тайнство мн. тайнства, ср. Обред, чиито действия имат таен смисъл. Светото тайнство на кръщението.