Дума Описание
тайнствен тайнствена, тайнствено, мн. тайнствени, прил. 1. В който се крие тайна; неизвестен. Тайнствена пещера. 2. Който е изпълнен с тайна. Тайнствени постъпки. Тайнствена усмивка. 3. Свръхестествен, неразбираем. Тайнствена тишина, //нареч. тайнствено, //същ. тайнственост, тайнствеността, ж.