Дума Описание
тайна мн. тайни, ж. 1. Това, което се пази да не се узнае от другиго. Умееш ли да пазиш тайна? Това е моята тайна. 2. Загадка, неяснота. Как работи тая машина, си остана тайна за мене. 3. Обикн. мн. Тайнственост, потайност. Тайните на мафията. Тайните на нощния живот.