Дума Описание
таймер мн. таймери, (два) таймера, м. Уред, който автоматично включва/изключва след предварително зададеното време машина, апарат или който сигнализира за настъпване на моменти за включване/изключване.