Дума Описание
табу само ед. Възбрана, забрана. Езиково табу. Налагам табу. Това е табу.