Дума Описание
табло мн. табла, ср. 1. Плоскост, върху която се поставят различни обяви, съобщения и др. 2. Голяма фотография или картина, направена върху платно или картон и стояща на обществено място. 3. Плоска част от мебел, табла, (в 3 знач.).