Дума Описание
таблен таблена, таблено, мн. таблени, прил. Който има табли, (в 3 знач.). Таблено легло.