Дума Описание
табланет само ед. Вид игра на карти.