Дума Описание
табла мн. табли, ж. 1. Дървена или метална кутия с нарисувани островърхи фигури по нея, съдържаща пулове и зарчета за игра. Вземам таблата от масата. 2. Само ед. Забавна игра с такава кутия. Игра на табла.
табла мн. табли, ж. 1. Плосък и широк съд с малък перваз за носене на кафе, сладкиши, храна и др.; поднос. Таблите се оставят на мястото им. 2. Диал. Тава. 3. Странична плоска част на легло или плоскост на врата.