Дума Описание
табакера мн. табакери, ж. Плоска кутийка, най-често метална, за съхраняване на цигари. Сребърна табакера.