Дума Описание
та съюз. 1. Диал. За свързване на еднородни части в простото изречение и на прости изречения в сложно; и. 2. Разг. За противопоставяне. Аз не успях, та той ли? 3. За следствие; затова, поради което. Купих още една, та станаха общо пет. 4. За присъединяване; и. Изключиха го и не можа да завърши. Та така, скита се сега насам-натам.
та част. 1. Разг. За подчертаване; че. Като каза колело та колело — извади ми душата. 2. Циал. За подсилване на въпросителни частици и думи или като въпросителна частица. Успях да говоря с него. — Е, та?