Дума Описание
сантиментализъм само ед. 1. Спец. В литературата — направление, зародено през XVIII в. в Англия и Франция, което утвърждава чувствата над разума и идеализира човека. 2. Сантименталност.