Дума Описание
сантиментален сантиментална, сантиментално, мн. сантиментални, прил. 1. Който е твърде чувствителен, склонен към чувства и нежности. Сантиментално момиче. 2. Който е пропит с нежни чувства, вълнения. Сантиментална вечер. Сантиментален разговор. // същ. сантименталност, сантименталността, ж.