Дума Описание
сантиграм мн. сантиграмове, (два) сантиграма, м. Една стотна част от грама.