Дума Описание
сантал само ед. Сандалово/санталово дърво.