Дума Описание
санскрит само ед. Мъртъв език, обработена форма на староиндийския език, на който е написана древната и средновековната художествена, философска и религиозна индийска литература; староиндийски език. // прил. санскритски, санскритска, санскритско, мн. санскритски.