Дума Описание
санкция мн. санкции, ж. 1. Спец. В правото — част от правната норма, включваща правните последици при нарушаването и. 2. Мерки против нарушителя на закон, договор, съглашение. Строги санкции. Налагам санкции. Икономически санкции на държава. 3. Потвърждаване на решение от по-висша инстанция.