Дума Описание
санкционирам санкционираш, несв. и св.; кого/ какво. 1. За по-висша инстанция — давам санкция, утвърждавам, одобрявам решение, наредба. 2. Наказвам за нарушаване на правила, закони.