Дума Описание
санким част. Разг. 1. В края на краищата; и така. Санким всичко стана на нейната. 2. Нима, какво от това, чунким, да не би да. Санким не съм ли заслужила тези похвали!