Дума Описание
санитарка мн. санитарки, ж. Жена санитар.