Дума Описание
санитария само ед. Мерки за поддържане на обществената чистота и общественото здраве.