Дума Описание
санитарен санитарна, санитарно, мн. санитарни, прил. 1. Който се отнася до здравеопазването и обществената чистота. Санитарен контрол. Санитарен лекар. 2. Който се използва за медицински лечебни цели. Санитарна кола. 3. В армията — който се отнася към медицинското обслужване. Санитарна част. Санитарен инструктор. • Санитарен възел (в сграда). Са-нитарно-технически съоръжения за задоволяване на здравно-хигиенните изисквания — баня, тоалетна, водопровод, канализация. • Санитарен надзор. Дейност за осигуряване на хигиенни условия в бита и в труда. • Санитарна обработка. Унищожаване на болестни микроби и паразити по тялото, дрехите, в помещенията.