Дума Описание
сандък мн. сандъци, (два) сандъка, м. 1. Четвъртит съд от дъски или от метал, с капак или без капак, за пренасяне или съхраняване на вещи, зърнени храни и др. От кораба разтоварваха големи сандъци със стоки. Изпратиха му багаж в дървен сандък. 2. Разг. Ковчег за погребване на мъртвец. Положиха го в сандъка. 3. Дъсчена каросерия на каруца. Дъските на сандъка хлопат, трябва да се ремонтира.