Дума Описание
санджак мн. санджаци, (два) санджака, м. Истор. Военно-административна териториална единица в Османската империя, съставна част на вилает.