Дума Описание
санаториум мн. санаториуми, (два) санаториума, м. Стационарно заведение за продължително лечение и почивка до пълно възстановване, обикн. намиращо се в извъннаселено място за използване на природни фактори. Санаториум за гръдоболни в планината. // прил. санаторен, санаторна, санаторно, мн. санаторни. // прил. санаториален, санаториална, санаториално, мн. санаториални.