Дума Описание
сан санът, сана, мн. санове, (два) сана, м. 1. Звание на служител на християнския култ. Висок сан. Има сан владика. 2. Звание, пост, степен, чин. Нося висок сан. Имам най-ниския сан. Удостоявам със сан "доктор хонорис кауза".