Дума Описание
самум само ед. Сух и горещ вятър в пустинята, предизвикващ пясъчни вихри.