Дума Описание
само- Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Насоченост към самия себе си, напр. самоанализ, самобичувам се, самовнушение, самовъзпитание, самозабравям се, самозащита. 2. Извършване без чужда намеса, автоматично, напр. самозапалвам се, самовзривявам се, самоиндукция.