Дума Описание
самочувствие само ед. 1. Състояние на човек в зависимост от душевните и физическите му сили. Лошо самочувствие. Добро самочувствие. 2. Състояние на духа; настроение, което се определя от мнението за собствените достойнства и възможности. Човек с високо самочувствие. Повдигам самочувствието му.