Дума Описание
самоцел самоцелта, само ед., ж. Цел, която е сама за себе си, не служи като средство за постигане на други цели. Обучението по математика не може да бъде самоцел. // прил. самоцелен, самоцелна, самоцелно, мн. самоцелни.