Дума Описание
самохвалство само ед. Изтъкване на собствените достойнства.