Дума Описание
самоуправление само ед. Право на вътрешно управление със свои сили и по свой правилник на организация, учреждение, държава; автономия. Университетът има самоуправление.