Дума Описание
самоуважение само ед. Чувство на уважение към себе си. Изпитвам самоуважение.