Дума Описание
самоубиец мн. самоубийци, м. 1. Този, който е посегнал на живота си или се е самоубил. В болницата имало отделение за връщане към живота на самоубийци. Самоубийците се погребват на отделно място. Животни самоубийци. 2. Прен. Лице, което чрез поведение или начин на живот унищожава здравето, кариерата, положението си.