Дума Описание
самосъхранение само ед. Защита и запазване на собственото здраве, живот, личност, талант и др. Механизми за самосъхранение. Самосъхранение на културата в трудни времена. • Инстинкт за самосъхранение. Инстинкт у всяко живо същество за съхраняване на живота му.