Дума Описание
самосъзнание само ед. Осъзнаване на собствената личност, на качествата и ролята и по отношение на обективния свят; съзнание.