Дума Описание
саморъчен саморъчна, саморъчно, мн. саморъчни, прил. 1. Който е написан със собствената ръка; личен, собственоръчен. Саморъчен подпис. Саморъчно писмо. 2. Който е направен лично, със собствени ръце; собственоръчен. // нареч. саморъчно.