Дума Описание
самороден самородна, самородно, мн. самородни, прил. 1. Който е устойчив и се среща в химически чист вид в природни условия. Самородно злато. Самороден азот. 2. Прен. За талант, майсторство, изкуство — който е даден от природата, без да бъде специално обучен. // същ. самородност, самородността, ж.