Дума Описание
саморасъл саморасла, саморасло, мн. саморасли, прил. 1. Който се отнася до саморасляк. Саморасли цветя. Саморасли картофи. 2. Прен. За талант, изкуство, творчество и др. — който се развива сам, без специални условия и приемственост; самобитен.