Дума Описание
самоотвержен самоотвержена, самоотвержено, мн. самоотвержени, прил. 1. Който жертва своите интереси за общото благо. 2. Който е в резултат от жертване на своите интереси за общото благо. Самоотвержен труд. Самоотвержена служба. // същ. самоотверженост, самоотвержеността, ж.