Дума Описание
самоопрашване само ед. Спец. В ботаниката — опрашване с прашец от същото растение; автогамия.