Дума Описание
самооблагане само ед. Истор. В близкото минало в България — решено чрез гласуване от жителите даване на процент от доходите за местно градоустройство и благоустрояване. Давам 3% от заплатата си за самооблагане.